Předkupní právo

Od 1.1.2018 se nám vrátilo předkupní právo spoluvlastníků. Většina prodávajících o něm má matné povědomí - co to ale v reálu znamená, koho se dotkne?

Pokud má nemovitost více majitelů a jeden z nich se rozhodne prodat, správný postup je takový, že nejprve musí najít kupce, a až ve chvíli, kdy je podepsaná kupní smlouva a určené podmínky (včetně ceny), má povinnost informovat ostatní spoluvlatníky a předmětný podíl jim nabídnout. Pokud budou mít zájem odkoupit za stejných podmínek, jako původní kupující, mají vždy přednost!

V praxi se toto dotýká nejčastěji prodejů bytů v novostavbách, kde jsou sklepy a garážová stání řešeny většinou jako spoluvlastnické podíly na společných prostorech. Proto po prodeji bytu musíte tyto podíly nabídnout i všem "sousedům". Tato nabídka musí splňovat předepsanou formu.

Pokud by došlo k zanedbání této povinnosti, vystavujete se riziku, že kterýkoliv z opomenutých předkupníků může převod nemovitosti napadnout, a to až 3 roky zpětně. V tomto případě by došlo k rozhodnutí o neplatnosti původní smlouvy, musela by se vrátit jak nemovitost prodávajícím, tak kupní cena kupujícím, o což nikdo z účastníků určitě nestojí.

Řešení předkupního práva můžete nechat samozřejmě na svém makléři, který na základě plné moci vše připraví a vyřeší, a na Vás bude jen počkat, než uplnyne zákonná lhůta 3 měsíců k případnému vyjádření o uplatnění předkupního práva. 

I Vaše nemovitost si zaslouží tu nejlepší péči!